„Gėjų“ strategija: Baalo prakeikimas

Strategija – tai ilgalaikis veiksmų planas, skirtas pasiekti tam tikrą tikslą ar tikslus.

Jei homoseksualų judėjimo tikslas evoliucionavo bėgant laikui, tai jų strategija išliko pastovi: pakeisti žydiškąjį-krikščioniškąjį Vakarų civilizacijos moralinį pamatą (kuris gina normalią šeimą, apsiribojant seksu santuokoje) alternatyvia morale, kurioje nėra jokių seksualinio elgesio suvaržymų.

Homoseksualai negali sulaukti pritarimo visuomenėje, kuri apsiriboja seksu autentiškoje santuokoje, dėl to jie turi pakeisti santuoka pagrįstą visuomenę kažkuo kitu. Jiems daug paprasčiau įsivaizduoti, kad atviri homoseksualai ir normalios heteroseksualios šeimos gali taikiai gyvuoti kartu visuomenėje, kuri yra „seksualiai laisva“. Bet tai yra neįmanoma fantazija. Kai visuomenė priima seksualinę „laisvę“, tai smarkiai susilpnina natūralios šeimos infrastruktūrą, kadangi daugybė vyrų ir moterų yra iš prigimties lengvai sugundomi ir negali išlikti ištikimi savo sutuoktiniui ir vaikams, nesant stipraus socialinio spaudimo tuoktis ir išlikti santuokoje. Kaip rezultatas – socialinio ir emocinio stabilumo suirimas didėja su kiekviena karta.

Didžiausia problema nėra tai, kad „gėjai“ nori, kad homoseksualumas butų priimtas, bet tai, kad jie siekia, padaryti seksualinę laisvę priimtina kultūros dalimi visiems. Atvirai kalbant, jei tik homoseksualumas ir ne jokia kita seksualinio nukrypimo forma būtų įrašyta į priimtinų socialinių pasirinkimų sąrašą, nebūtų tokio didelio poveikio visuomenei, kadangi santykinai mažai žmonių laikytų vienos lyties santykius patraukliais. Bet visi „gėjų“ naudojami argumentai, reikalaujant seksualinės laisvės, yra lygiai taikomi ir visiems kitiems seksualiniams nukrypimams. Taigi „gėjų“ pergalės pasekmė nėra seksualiai laisva, bet kitaip sutvarkyta visuomenė, tai seksualinė anarchija ir socialinis chaosas.

Tie, kurie pradėjo „gėjų“ judėjimą, nėra nuoširdūs, bet greičiau ciniški. Michael Signorelli „Gėjų manifestas“ – netikra satyra apie tai, „kaip engiama svajonė tapti engėju“ yra iš viso ne satyra, bet žvilgnis į tikrąjį „gėjų“ mąstymą. Jis perspėja: „Tu drebėsi, hetero kiaule, kai mes pasirodysime prieš tave be savo kaukių“. Šie lyderiai nenori koegzistencijos, jie nori kontrolės ir tam, kad pasiektų tai, jie užsibrėžė apgalvotai ir sistemingai naikinti šeimos pamatus civilizacijoje.

Trumpai kalbant, „gėjų“ strategija yra sugadinti daugumos heteroseksualų moralę, skatinant „seksualinę laisvę“, kurstant priešiškumą ginantiems natūralią šeimą ir santuoką (bažnyčią), kaip „seksualinius engėjus“.

Tai Baalo pamoka. Balak – Moabo princas, pasamdė žynį Baalą, kad prakeiktų jo priešus, Izraelio pabėgėlius iš Egipto, kurie gyveno netoli jo karalystės žemių. Dievas antgamtiškai sukliudė Baalui prakeikti izraelitus. Tuomet Baalas patarė Balakui, kad jis gali pasiekti tą patį rezultatą, skatindamas seksualinį amoralumą tarp izraelitų, kas sukels Dievo pyktį izraelitams ir užtrauks Jo rūstybę. Strategija buvo sėkminga.

„Gėjų“ seksualinės „laisvės“ rėmimas yra šiuolaikinis „Baalo prakeikimo“ atitikmuo ir ateityje bus gautos tokios pačios pasekmės, jei tai toliau tęsis.