Ko moko natūrali (normali) šeima?

Užduočių pasidalinimas

Nors daug užduočių (vystyklų keitimas, tvarkymas) gali būti atliekamos abiejų tėvų vienodai, vyrai ir moterys dažnai specializuojasi, pasirinkdami vienas užduotis ir atsisakydami kitų užduočių. Vaikai mato, kaip tėvai pasidalina užduotis ir įsipareigoja vaikams bei vienas kitam, jų pasiryžimą panaudoti savo sugebėjimus ir padaryti viską, ką gali, kad tinkamai užaugintų vaikus.

Krikščioniškasis principas, kuriuo grindžiama užduočių pasidalinimo koncepcija yra vienybė, vienas kūnas. Nors kūnas sudarytas iš daugybės narių, tačiau visi jie yra vienas kūnas, dėl to funkcionuoja. Tai patvirtina ir Trejybė – trys asmenys (Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia) yra atskiri nariai, tačiau visi veikia kaip Viena.

Abipusis pasitikėjimas

Kai vaikas mato užduočių pasidalinimą, jis taip pat mato, kad tėvai pasitiki vienas kitu, kad jie atliks savo paskirtas užduotis. Vaikas taip pat pastebi abipusį pasitikėjimą kritinių situacijų, nelaimių ar ligų atvejais. Vaikas mato, kad kiekvienas tėvas nori pasitikėti kitu ir nori, kad juo būtų pasitikima, nors nei vienas tėvas neturi realios kontrolės kitam (kokią, pavyzdžiui, turi darbdavys darbuotojui). Vaikas išmoksta, kad įmanoma pasitikėti žmogumi, kadangi jis laisva valia įsipareigojo.

Nesavanaudiškumas

Vaikai mato pavyzdžius, kaip vienas tėvas atsisako asmeninių reikalavimų, interesų ar norų kito tėvo naudai. Dažnai, pavyzdžiui, vienas tėvas pasisiūlo prižiūrėti vaiką tam, kad kitas galėtų dalyvauti kažkokiame renginyje. Vaikas mato, kad kiekvienas tėvas supranta ir įsijaučia į kito poreikius, netgi jei tie poreikiai labai skirtingi. Vaikas mato abu tėvus atsisakančius nuo daugybės dalykų tam, kad rūpintųsi savo vaikais.

Išteklių dalinimasis

Kiekvienoje šeimoje yra ištekliai (pinigai, laikas, automobilis ir pan.), kuriais turi būti dalinamasi. Tėvai dalinasi tarpusavyje ir skatina vaiką dalintis. Tėvai taip pat demonstruoja dalinimąsi giliais dalykais – jausmais, planais, svajonėmis, išgyvenimais ir sėkmėmis – dalinasi gyvenimu kartu, netgi jei vaikas mato, kad jie yra labai skirtingi žmonės.

Atsakomybė

Atsakomybė yra kita abipusio pasitikėjimo pusė, kai vienas tėvas prisiima vaidmenį šeimoje, jis/ji atlieka jį sąžiningai ir padaro viską, ką gali geriausia. Tėvai moko ir tikisi, kad vaikai bus atsakingi už tokius dalykus kaip namų ruoša, namų darbai. Jie taip pat moko vaikus naudoti savo talentus ir gebėjimus vykdant užduotis ir jausti pasitenkinimą jas įvykdžius.

Įsipareigojimas

Įsipareigojimas yra žmogaus pasiryžimas neapleisti kažko, nepaisant nepalankių aplinkybių ar pagundų dezertyruoti. Natūralios (normalios) šeimos pagrindas – santuokos sutartis – viso gyvenimo įsipareigojimas tarp vyro ir moters, turintis teisinį, socialinį ir dvasinį statusą. Šis įsipareigojimas prisiimamas visiškai nieko nežinant apie tai, kas bus ateityje. Nuo tėvų įsipareigojimo vienas kitam pereina jų įsipareigojimas savo vaikams. Vaikai savo ruožtu išmoksta įsipareigoti savo šeimai (vėliau kitiems žmonėms, užduotims, grupėms ir pan.) kaip saugumo ir gerovės šaltiniui, ištikimybės bei meilės objektui.

Savikontrolė

Tam kad šeima klestėtų, santuokiniai partneriai turi save kontroliuoti, kai iškyla konfliktai, skirtingi poreikiai. Vaikai yra labai jautrūs konfliktams, jų saugumo jausmas priklauso nuo tėvų gebėjimo valdyti konfliktus ir save kontroliuoti.

Nesant savikontrolės, žmonės tampa savimylomis, gobšais, pagyrūnais, arogantiškais, keikūnais, nepaklusniais, nedėkingais, bedieviais, nesugebančiais mylėti, nesutaikomais, pagiežingais liežuvautojais, brutaliais, nesivaldančiais, klastingais, neatsargiais, pasipūtusiais, ieškančiais malonumų.

Rūpinimasis

Vaikas to išmoksta, kai yra auklėjamas tėvo ir motinos. Praktiškai visi pagrindiniai žmogaus rūpinimosi gebėjimai įgyjami vaikystėje ir tai yra labai svarbu jo ateities gebėjimui rūpintis savo vaikais, sutuoktiniu ir senais tėvais. Šie įgūdžiai reikalingi ir tam, kad galėtum padėti kitiems žmonėms už šeimos ribų, kuriems reikalinga pagalba, pavyzdžiui pagyvenusiems kaimynams, nukentėjusiesiems, našlaičiams ir pan.