Ligos

Homoseksualizmas kenkia labiau už rūkymą – tai įrodė mokslininkai. Rūkymas sutrumpina žmogaus gyvenimą nuo 1 iki 7 metų, tuo tarpu homoseksualizmas – 24 metais – tai parodė homoseksualių porų tyrimas Norvegijoje ir Danijoje praneša ТБН. «Kaip galime pasiteisinti, kad kalbame apie rūkymo kenksmingumą ir pritariame homoseksualizmu, – sakė daktaras Paulas Kameronas Eastern Psychological Association. – Visame pasaulyje vaikus moko, kad homoseksualizmas tėra pasirinkimas toleruotinas, tuo tarpu faktai kalba priešingai».

Daktaras P.Kamerono tyrimas parodė, kad homoseksualiose porose gyvenantys žmonės gyvena net 24 metais trumpiau už gyvenančius heteraseksualiose porose.

Heteraseksualiose porose vyrai miršta 74 metų Danijoje, 77 – Norvegijoje, homoseksualūs vyrai – 51 metų Danijoje, 52 – Norvegijoje. Heteroseksualios moterys miršta 78 metų Danijoje, 81 – Norvegijoje, o lesbietės miršta sulaukusios 56 metų Danijoje, 56 – Norvegijoje».

«Turime įspėti vaikus jau mokykloje apie tai, kad homoseksualizmas daug pavojingesnis už rūkymą», – sakė daktaras Paulas Kameronas.